Regulamin

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. System - system internetowy topx.pl
 3. Strona - serwis internetowy podpięty do Systemu w celu zamieszczania na nim treści
 4. Link - klikalny link emitowany na Stronie
 5. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
 6. Projekt - dane strony internetowej wprowadzone przez użytkownika w celu zamieszczania Linków
 7. Reklamodawca - Użytkownik wprowadzający przynajmniej jeden Projekt

REGULAMIN

 1. System jest własnością firmy Seo Solutions, NIP 5472108546.
 2. System służy do emisji Linków i treści na Stronach na zasadach opisanych w poszczególnych ofertach.
 3. Użytkownik dodający do systemu Projekt oświadcza, że ma prawo do linkowania strony internetowej będącej przedmiotem projektu.
 4. Zabrania się dodawania Projektów z Linkami prowadzącymi do dokumentów i stron o treściach pornograficznych, erotycznych (jak i do produktów erotycznych oraz farmaceutycznych, sterydów), niedozwolonych przez prawo (np. zakłady bukmacherskie), nawołujących do przemocy oraz naruszających dobra lub prawa autorskie jak i do stron szkodliwych.
 5. System nie bierze odpowiedzialności za osiągnięte efekty linkowania.
 6. Zabrania się wykorzystywania Systemu do wyrządzania szkód osobom trzecim.
 7. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie, aby zamknąć swoje konto należy napisać mail z prośbą o usunięcie konta na adres seosolutions@i4a.pl.
 8. Użytkownik może zostać usunięty z Systemu w przypadku łamania regulaminu. System zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Systemu bez podania przyczyny.
 9. System zastrzega sobie prawo do moderowania i odrzucania Projektów.
 10. Przy zakładaniu konta w Systemie automatycznie zaznaczana jest opcja powiadomień o nowościach i specjalnych promocjach dotyczących Systemu (użytkownik ma możliwość wyłączenia powiadomień w zakłade "Moje dane".
 11. Rejestrując się w Systemie Użytkownik akceptuje Regulamin.
 12. System zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7-06-2022 (zmieniono adres www Systemu w porównaniu do regulaminu z dnia 9-11-2021)
Przejdź do: Polityka Prywatności.